Bij de Manta worden werkgroepen commissies genoemd.

Elke club bestaat voor zijn leden, doch ook door zijn leden. Om als club aan alle leden een degelijke omkadering en begeleiding te kunnen geven, heb je ook veel helpende handen nodig. Naast de lesgevers steken nog heel wat andere leden vrijwillig een handje toe. Hierdoor is de Manta een hechte club waar we wekelijks elkaar terugvinden in het zwembad of aan de waterkant.

Om alle werkzaamheden overzichtelijk te houden en in goede banen te leiden zijn er binnen de Manta verschillende commissies actief. Wens je hier een actieve rol te gaan spelen, laat het weten aan je lesgever en die stuurt je door naar de juiste persoon. Iedereen kan volgens eigen kunnen, talent en/of interesse toetreden tot een commissie.

CIB commissie

  • Contact
  • Informatie
  • Begeleiding

Deze commissie is het aanspreekpunt voor geïnteresseerden en nieuwe leden. Zij verschaft alle nodige en nuttige info tijdens een eerste kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdagavond in de cafetaria van het zwembad ’t Strop.

Hier wordt meer uitleg gegeven over het reilen en zeilen van onze club, hoe men start met een opleiding, wat men zoal nodig heeft om te starten en om te duiken, hoeveel het lidgeld bedraagt en nog zoveel andere zaken. Elk lid die bij de Manta is gestart met duiken, heeft reeds kennis gemaakt met deze commissie.

Coördinator: Frank Desloovere

Commissie duikonderricht

Jouw duikavontuur kan nu al beginnen door te starten in de groep 1*Duiker en 2*Duiker. De Koninklijke Gentse Club voor Sportduiken Manta kan trots zijn op hun degelijke opleidingen binnen het duikonderricht.

De nieuwkomers in de duiksport worden in hun opleiding stap voor stap begeleid door bekwame, ervaren instructeurs. De eerste maanden verlopen in het zwembad, waar de trainingen onder toezicht staan van de (assistent-)instructeurs.

Na verloop van tijd worden er open water duiken georganiseerd, om aansluitend de open water proeven af te leggen. Heel bondig geschetst komt het hierop neer dat, naarmate de trainingen vorderen, men systematisch naar zijn brevet toe groeit. Naast de zwembad- en open water proeven (dit is het praktische gedeelte) worden er theorielessen gegeven o.a. enkele natuurkundige wetten en zelfs wat medische basiskennis, die noodzakelijk dienen gekend te zijn en hun toepassing vinden in onze duiksport. Ook het gebruik van het materiaal zoals een duikfles, ontspanner, reddingsvest, kompas, computer en dergelijke zijn als elementaire kennis vereist.

Daarnaast hebben we een gedeelte EHBO-CPR (Reanimatie techniek), dat zo aantrekkelijk mogelijk onderricht wordt, waarbij bovendien de sympathiserende familieleden kunnen en mogen mee volgen, met de spreekwoordelijke gedachte veiligheid aan de kant.

Tijdens de gehele opleidingsperiode wordt de meeste zorg en aandacht besteed aan de kandidaten. Het sociaal gebeuren maakt eveneens deel uit van deze opleiding, zodat familie kan mee genieten en ondersteunen. Eenmaal bezeten door de microbe van de duiksport, liggen elke zee ter wereld voor je open om ervan te genieten in al haar onderwaterpracht.

In naam van alle lesgevers en instructeurs van de Manta: Welkom in ons midden !

Coördinator: Piet De Maertelaere

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie is onmisbaar binnen een duikclub.
Geen enkele duiker zal tegenspreken dat het duiken met goed onderhouden duikmateriaal voor veilige en plezierige duiken zorgt. Plezierig, omdat eenieder toch fier wil zijn op een mooie, intacte uitrusting… en veilig, omdat we er ons als duiker steeds bewust moeten van zijn, dat een te vertrouwen uitrusting, welke regelmatig wordt nagezien, veiligheid verzekert voor onszelf, maar ook voor onze mededuikers.
Al dit materiaal krijgt regelmatig de nodige aandacht en onderhoud. Flessen en ademautomaten worden hersteld en er worden ook flessen ter keuring en herspuiting ingeleverd. Dit alles is nog maar een onderdeel van wat de materiaalcommissie doet voor de Manta-leden.

Materiaal voor de zwembadtraining
Onze duikclub beschikt over een groot aantal flessen, ademautomaten met manometer en jackets die gratis ter beschikking staan van onze leden tijdens de zwembadtrainingen.

Uitlening materiaal clubduiken (voor iedereen)
Onze leden hebben de mogelijkheid om, tegen betaling, een duikfles, ademautomaat met manometer en/ of een jacket van de club te ontlenen voor een bepaalde periode. Meer info vind je op het Ledenportaal, onder praktische info (enkel toegankelijk voor leden).

Uitlening materiaal doopduiken (enkel voor startende duikers tijdens de eerste 5 doopduiken)
Kandidaten 1*D krijgen tijdens deze doopduiken een volle duikfles, een ademautomaat met manometer en een jacket gratis in bruikleen van de club.

Luchtvuldienst
De luchtvulling van de duikflessen waarmee getraind wordt, gebeurt op dinsdagavond na de zwembadtraining in de kelderverdieping van het zwembad. Deze luchtvuldienst wordt geregeld via een beurtrol. Iedereen die Manta-lid is, zou zich moreel verplicht moeten voelen om zich te engageren voor deze taak. Vele handen maken het werk immers lichter ! Wie wanneer van dienst is, is te vinden in de Manta-kalender en staat ook vermeld in de Mededelingen, die per email verstuurd worden naar de leden. Indien je je taak niet kan vervullen, zorg je zelf voor een vervanger ! Wees hier fair in, als iedereen zijn beurt loyaal uitvoert, loopt dit op wieltjes.

Luchtvulstation
Er kan lucht gevuld worden aan het nieuw luchtvulstation (achter het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent). Op dinsdagavond vanaf 19.00 uur kan er gratis gevuld worden voor de leden. Wie op een ander moment wenst te komen kan vullen buiten met stukken van 1 euro.

Coördinator: Jan De Ruyck

Feestcommissie

De Manta staat in de duikwereld niet alleen bekend om zijn degelijk opgeleide diepzeeduikers maar ook als een club van gemotiveerde levensgenieters en entertainers.
De Feestcommissie zorgt ervoor dat bijna alle activiteiten van de Manta een feestelijk tintje krijgen. Of het nu gaat om een clubduik, fuif, receptie of een geimproviseerd feestje, het doet er allemaal niet toe : de Manta's staan steeds paraat en hebben als dusdanig een stevige reputatie opgebouwd en hoog te houden.
Het is net voor die georganiseerde manifestaties dat we doeners en denkers nodig hebben die bereid zijn om hun fantasie en energie in de plezantste commissie van de Manta te investeren. Velen onder hen die reeds aan deze commissie meegewerkt hebben, hebben bij zichzelf verborgen talenten ontdekt en nieuwe vriendschapsbanden gesmeed. Het sociale aspect binnen de Manta is een zeer belangrijk gegeven voor ieder lid en het houdt de spirit in onze club.
Beste organisatoren en creatievelingen, toon jullie feestkracht en contacteer Peter Buysse

Mediacommissie

Het onderhouden van een levende website vraagt heel wat werk om alles op tijd aan te passen aan de steeds veranderende reglementering binnen de duiksport. Heb je een onjuistheid opgemerkt of heb je andere opmerkingen, contacteer dan de webmaster

Manta-kalender met de dienstregeling voor elke dinsdag: Monitor, Redder, chauffeur en luchtvullers van dienst, wie zit aan de balie, welke klassen trainen er op welk uur wanneer zijn er clubduiken, theorielessen, examens,…
Manta-Mededelingen worden digitaal verstuurd via de website naar onze Manta-leden. Indien problemen met het ontvangen van de Mededelingen, contacteer de secretaris om je gegevens te controleren.

Webmaster: Wouter met de assistentie van Maarten.
Medewerkers: Kurt, Pascale en Samantha

Inloggen

Lidnummer invullen

Toon Wachtwoord invulen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?
Vul hier jouw emailadres in en we sturen jouw een mail, als we het emailadres terugvinden in onze database.

Sluiten