Clubduiken & events


01/04/2020: UITGESTELD - Theorielessen KD2*

Organisator: Pascale Braeckman <center><b>Pascale Braeckman</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1543_t.jpg?rand=8098' height='98' width='80' border='0'><br>brevetverantwoordelijke 2*D<br>1*Instructeur</center>

In de bijlage vind je de lessenreeks theorie K2*.

De lessen starten op dinsdagavond om 21u30 (na de training eerste uurtje) in het Stroplokaal.

• Er staan 8 lesavonden op het programma (lessen kan je terug vinden in bijlage).
• De les biologie is een verplichte les om bij te wonen, maar geen examen. Da datum voor deze les ligt nog niet vast.

Afspraken
• Deelnemen 1* brevet in bezit.
• We vragen een minimum aanwezigheid van 50%.
• Om te mogen deelnemen aan het examen moet je geregistreerd (homologatiegeld 2* betaald) zijn in DIVES.

Het examen is gepland op woensdagavond 1 april, locatie ligt nog niet vast.

Graag inschrijven op de manta.be.

Bijlage: 191029Theoriekalender2020.pdf

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

22/04/2020: UITGESTELD - Palmproef (B1) - kandidaten 2sters

Organisator: Pascale Braeckman <center><b>Pascale Braeckman</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1543_t.jpg?rand=8098' height='98' width='80' border='0'><br>brevetverantwoordelijke 2*D<br>1*Instructeur</center>

Nieuwe datum volgt later.
We verzamelen omstreeks 18u30 en briefing in duikpak volgt om19u.

Een bijdrage van 2 euro wordt gevraagd aan de kandidaten (tenzij reeds zelf in het bezit van een batch of abonnement).

Voorwaarden om deel te nemen zijn:
* homologatiegeld betaald voor het 2*brevet.
* indien men langer dan 3 maand niet heeft gedoken,dien je eerst 5 duiken gedaan te hebben vooraleer je de proef B1 kan aanvatten.
Uitleg B1:
500 m palmen aan de oppervlakte met materiaal. De kandidaat toont aan dat hij over een efficiënte vintechniek en voldoende fysieke conditie beschikt.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


blaarmeersen

Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is de sportieve long van de Stad Gent.

De uitgebreide sportieve en recreatieve infrastructuur, de vijver met strand en ligweide, de camping met de trekkers-hutten en de aanwezige horecafaciliteiten bieden een ideaal kader voor allerlei sportactiviteiten zoals school- en bedrijfssportdagen, sportkampen, initiaties in diverse sporttakken, evenementen, kajaktochten, e.d.m.

Hier is het niet alleen onder water heerlijk vertoeven, zodra je het terrein op rijdt waan je je al in een andere wereld, vanwege de alom aanwezige groenheid. De plas is omgeven door een strand en een ligweide.

Via de hoofdingang van de Zuiderlaan kan je helemaal tot aan de duikplaats rijden. Hierbij passeer je wel een slagboom waarvoor je in de zomermaanden moet betalen (toegangsbadge).

De parkeerplaats biedt ruimte aan zo'n 20 auto's. Vanaf de parkeerplaats loop je via een pad langs het water 50 meter naar links. Daar vind je het duikertrapje dat dankzij Green Force geplaatst is.

Recht voor je uit ligt een blauwe boei waar zich op 12 meter diepte een onderwaterhuis bevindt. Bij de witte boei die het verst van je verwijderd is, ligt een volvo afgezonken. De Blaarmeersen is slechts 15 meter diep. De totale oppervlakte van de plas is 17 hectare. Hiervan is ongeveer eenderde duikwater. Tijdens de zomermaanden is er een EHBO post paraat.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


23/04/2020: OSB/reddingstechnieken in duiktank Transfo

Organisator: Kurt Matthys <center><b>Kurt Matthys</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1563_t.jpg?rand=8099' height='99' width='80' border='0'><br>ondervoorzitter<br>2*Instructeur</center>

Deze duik wordt ingericht enkel voor kandidaten 3*D in het kader van hun opleiding (proeven openwater)
Afspraak om 20u00 ter plaatse. We duiken van 21u00 tot 22u00.
Breng zeker jullie OSB mee!
Kostprijs voor de kandidaten bedraagt 10 euro (gelieve gepast geld mee te brengen)
Voor het kader is de deelname gratis.

Hierbij een warme oproep aan onze instructeurs om zich in te schrijven

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Duiktank Zwevegem

Op de Transfosite te Zwevegem staan, verborgen in een bufferbekken, drie oude stookolietanks. De grootste is maar liefst 17 meter hoog en heeft een diameter van 28 meter. De herbestemming van deze unieke accommodatie vormde op zichzelf een stevige uitdaging. Brainstormsessies door een internationale groep jonge architecten brachten interessante ideeën aan, zoals een arenatheater of … een duiktank naar het voorbeeld van Gasometer in het Landschapspark van Duisburg. Dit laatste idee sloeg aan.

De Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport (NELOS) was meteen gevonden voor het idee van een duiktank in de voormalige stookolietanks en voerde een voorstudie uit, inclusief marktonderzoek en financiële raming. Een duiktank zou de oplossing zijn om in eigen land opleidingen aan te bieden op grote diepte én met perfecte zichtbaarheid. Duiken in de duiktank is te vergelijken met duiken in open water. In België en Nederland duiken in open water betekent ook altijd dat de zichtbaarheid beperkt is. De realisatie van de duiktank is dan ook een perfecte tussenstap tussen duiken in een zwembad en in open water. Ideaal dus om de duiker veilig klaar te stomen voor het woelige buitenwater

Transfo duiktank
Otegemstraat 238
8550 Zwevegem
Belgie

Toon locatie

Credits: http://www.duiktank.be/


26/04/2020: UITGESTELD- Opening luchtvulstation Manta

Organisator: Isabel Soenen <center><b>Isabel Soenen</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1064_t.jpg?rand=115115' height='115' width='115' border='0'><br>beheerder feestcommissie<br>3*Duiker</center>

Opening van ons nieuw luchtvulstation vanaf 11u
Hou deze datum vrij we gaan er weer een feestje van maken :)

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor dit evenement of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

29/04/2020: UITGESTELD - Doopduik 2 - Kandidaat 1* duikers (Transfo)

Organisator: Nicolas Moerman <center><b>Nicolas Moerman</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1799_t.jpg?rand=115115' height='115' width='115' border='0'><br>brevetverantwoordelijke 1*D<br>1*Instructeur</center>

Onze kandidaat 1* duikers kijken er naar uit om hun eerste 2 doopduiken af te leggen. Deze keer gaan we duiken in de Duiktank 'Transfo' te Zwevegem: Otegemstraat 238, 8550 te Zwevegem.

Enkel de kandidaten die alle theorie en zwembadproeven gevolgd hebben, kunnen weliswaar mee! In DIVES vinden jullie terug wat je nog moet volgen/afwerken.

Afspreken doen we om 20:00 ter plaatse aan de parking. Vandaar verplaatsen we onze duikspullen met karretjes naar de de duiktank. We duiken van 21:00 tot 22:00.

Kostprijs voor de kandidaten bedraagt 10 euro. Voor het kader is de deelname gratis.

Hierbij een warme oproep aan onze instructeurs en kandidaten om zich in te schrijven. We maken er opnieuw een fijne duikervaring van!

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


doopduik

Toon locatie


30/04/2020: Gevorderd Nitrox

Organisator: Steven Mortier <center><b>Steven Mortier</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1606_t.jpg?rand=80109' height='109' width='80' border='0'><br>beheerder materiaalcommissie<br>2*Instructeur</center>

Opleiding GND georganiseerd door OVOS. Inschrijven via secretariaat@ovos.be.
Door de maatregelen ivm corona werd een nieuwe voorlopige examendatum gepland op 30/04 ipv april (zie website www.ovos.be).
Meer informatie bij Steven Mortier.

De syllabus kan besteld worden door middel van overschrijving van 20,00 EUR op de rekening van de club.

Bijlage: OVOS theorielessen GND.docx

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

02/05/2020: UITGESTELD- Proevendag K2* duik 1

Organisator: Bjorn Varewyck Bjorn Varewyck<br>2*Instructeur

HW 11u32

We spreken af om 9h45 aan de duikplaats: klein stelle / boerderij in Wemeldinge.

Deze duikdag is bedoeld om K2* de mogelijkheid te geven een proef af te leggen.

Indien je langer dan 3 maand niet gedoken hebt dien je eerst 5 duiken gedaan te hebben vooraleer je een stijgproef kan afleggen.
Een duikleiding is wel steeds mogelijk.
Er kan slechts één stijgproef per duikdag afgelegd worden. Wanneer je inschrijft voor beide duiken dient de stijgproef in de eerste duik afgelegd te worden.
Je kan ook enkel een proef afleggen indien je homologatiegeld betaald is voor het 2 sters-brevet.

Bij inschrijving voor deze duik gelieve aan te geven voor welke proef je inschrijft en je aantal duiken aan te passen indien nodig.
De proeven B1 en B3 worden op een latere datum georganiseerd, daar kan je dus ook niet voor inschrijven.

Kandidaten uit andere brevetten kunnen zich uiteraard ook inschrijven maar de voorrang wordt hier gegeven aan K2*

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
LW: 05:05 - HW: 11:32
LW: 17:44

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: kleine stelle / boerderij

Klein Stelle is een van de populairste duikplaatsen van Zeeland. Een belangrijke reden hiervoor is den camping waar deze duikplaats naar is genoemd. Vooral in het zomerseizoen is de camping voor een groot gedeelte bevolkt met duikers. Sommige duikers hebben hier een seizoenplaats. Er is zelfs een Belgische club die hier een soort onderkomen heeft. In het weekend komen daar nog eens de dagjesduikers bij (vooral uit Belgie), maar ondanks al deze drukte is er altijd wel een parkeerplaatsje te vinden. Onderwater kunnen duikers zich over een groot gebied verspreiden zodat je nauwelijks last van elkaar hebt.
Vanaf de kant moet je, bij laagwater, eerst door vrij ondiep water waden over een zand of slik bodem. Op ong. 100 meter uit de kant gaat de bodem dan steil naar beneden. Vrijwel de gehele helling bestaat uit gestorte basaltstenen en is uitbundig begroeid, zelfs tot op grote diepten. Dat is misschien ook wel de reden dat hier een aantal waarnemingen gedaan zijn van Slakdolfen. Deze vissen zitten vaak betrekkelijk diep, maar hebben toch een schuilplaats nodig tussen stenen. In bepaalde seizoenen zie je hier ook ontzettend veel Blauwtipjes, deze en andere soorten naaktslakken leven van de hier volop aanwezige hydroidpoliepen.

Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 30 m.
Diepte: -30
Stroming: Sterk
Obstakels: Geen
Te water gaan bij vloed: Eenvoudig
Te water gaan bij eb: Lastig

Toon locatie

Credits: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


02/05/2020: UITGESTELD-Proevendag K2* duik 2

Organisator: Leen Verstichele <center><b>Leen Verstichele</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1621_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>3*Duiker Assistent-Instructeur</center>

LW 17u44

We spreken af om 16h15 aan de duikplaats: klein stelle / boerderij in Wemeldinge.

Deze duikdag is bedoeld om K2* de mogelijkheid te geven een proef af te leggen.

Indien je langer dan 3 maand niet gedoken hebt dien je eerst 5 duiken gedaan te hebben vooraleer je een stijgproef kan afleggen.
Een duikleiding is wel steeds mogelijk.
Er kan slechts één stijgproef per duikdag afgelegd worden. Wanneer je inschrijft voor beide duiken dient de stijgproef in de eerste duik afgelegd te worden.
Je kan ook enkel een proef afleggen indien je homologatiegeld betaald is voor het 2 sters-brevet.

Bij inschrijving voor deze duik gelieve aan te geven voor welke proef je inschrijft en je aantal duiken aan te passen indien nodig.
De proeven B1 en B3 worden op een latere datum georganiseerd, daar kan je dus ook niet voor inschrijven.

Kandidaten uit andere brevetten kunnen zich uiteraard ook inschrijven maar de voorrang wordt hier gegeven aan K2*

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
LW: 05:05 - HW: 11:32
LW: 17:44

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: kleine stelle / boerderij

Klein Stelle is een van de populairste duikplaatsen van Zeeland. Een belangrijke reden hiervoor is den camping waar deze duikplaats naar is genoemd. Vooral in het zomerseizoen is de camping voor een groot gedeelte bevolkt met duikers. Sommige duikers hebben hier een seizoenplaats. Er is zelfs een Belgische club die hier een soort onderkomen heeft. In het weekend komen daar nog eens de dagjesduikers bij (vooral uit Belgie), maar ondanks al deze drukte is er altijd wel een parkeerplaatsje te vinden. Onderwater kunnen duikers zich over een groot gebied verspreiden zodat je nauwelijks last van elkaar hebt.
Vanaf de kant moet je, bij laagwater, eerst door vrij ondiep water waden over een zand of slik bodem. Op ong. 100 meter uit de kant gaat de bodem dan steil naar beneden. Vrijwel de gehele helling bestaat uit gestorte basaltstenen en is uitbundig begroeid, zelfs tot op grote diepten. Dat is misschien ook wel de reden dat hier een aantal waarnemingen gedaan zijn van Slakdolfen. Deze vissen zitten vaak betrekkelijk diep, maar hebben toch een schuilplaats nodig tussen stenen. In bepaalde seizoenen zie je hier ook ontzettend veel Blauwtipjes, deze en andere soorten naaktslakken leven van de hier volop aanwezige hydroidpoliepen.

Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 30 m.
Diepte: -30
Stroming: Sterk
Obstakels: Geen
Te water gaan bij vloed: Eenvoudig
Te water gaan bij eb: Lastig

Toon locatie

Credits: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


09/05/2020: UITGESTELD "Degustatie duik"...Manta-bier!

Organisator: Kurt Matthys <center><b>Kurt Matthys</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1563_t.jpg?rand=8099' height='99' width='80' border='0'><br>ondervoorzitter<br>2*Instructeur</center>

Na de duik gaan we een lekker nieuw brouwsel proeven (jawel je leest het goed)........
er is opnieuw een geboorte van een MANTA-bier triple (trimix)hop
Dankzij amateur brouwers Senne en zijn collega heb ik de eer deze nieuwe creatie aan te kondigen.
Deze unieke gelegenheid zal éénmalig zijn. De flessen (50cl) zullen enkel en alleen dan te koop zijn (zolang de voorraad strekt).

Het getij is HW: 18u00
We verzamelen vroeg genoeg om 16u20 op de duikplek(Wemeldinge Parking) om voldoende parkeergelegenheid te garanderen.
Ik geef een algemene briefing om 16u45.

Opgelet dit jaar zijn er ingrijpende werken voorzien op de dijk waardoor de duikplaats op dit moment nog kan veranderen, echter de datum niet, Ik hou jullie op de hoogte en verdere info zal volgen.

ADC: Kurt Matthys +32496 86 95 10

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
HW: 05:49 - LW: 11:39
HW: 18:13 - LW: 23:55

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: parking

Maximum diepte: 40
Moeilijkheidgraad:Redelijk
Aanbevolen duiktij: Hoogwater en laagwater
Het gaat hier niet om een moeilijke duikplaats, maar het kan hier wel eens goed doorstromen. Het is dan ook aangeraden op de duikplaats Kattendijke bij de kentering te duiken. Na een periode van overvloedige regenval kan het zicht op Kattendijke tegenvallen door de sluizen die dan openstaan om water van het binnenland af te voeren. Je kan op Kattendijke zowel bij hoog als bij laag water duiken.
Vanaf de parking steek je de weg over en gaat recht ertegenover te water. Afhankelijk van het tij duik je hier naar links (eb) of naar rechts (vloed). Je kan op Kattendijke zowel diepere als minder diepe duiken maken, calculeer dit in je plan en let op je nultijd. De bodem op Kattendijke loopt geleidelijk aan af tot -40m.

Fauna en flora
Doordat deze duikplaats gevoelig is aan stroming, heeft de brokkelster hier serieus voet aan wal gezet. Dit gaat op sommige plaatsen ten koste van de rest van het onderwaterleven op Kattendijke. De bodem bestaat vooral uit zand, dus je komt hier redelijk wat platvis tegen. Verder kan je genieten van kreeften, krabben, een enkele sepia ...

Toon locatie

Credits: http://www.duikplaatsen.be


13/05/2020: Proef B3 voor K2*

Organisator: Philippe Vande Velde <center><b>Philippe Vande Velde</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1601_t.jpg?rand=80100' height='100' width='80' border='0'><br>adj-brevetverantw 2*D<br>2*Instructeur</center>

GSM 0475434566
We verzamelen omstreeks 18u30 en briefing in duikpak volgt om19u.
Een bijdrage van 2 euro wordt gevraagd aan de kandidaten (tenzij reeds zelf in het bezit van een batch of abonnement).
Voorwaarden om deel te nemen zijn:
Homologatiegeld betaald voor het 2*brevet.
Indien men langer dan 3 maand niet heeft gedoken,dien je eerst 5 duiken gedaan te hebben vooraleer je de redding B3 kan aanvatten.
Uitleg B3:
De proef bestaat uit 3 delen die kort na elkaar worden afgelegd zonder tussenpauzen:
er dient een slachtoffer vanuit de zone (10) naar de oppervlakte gebracht te worden,
50 m slepen aan de oppervlakte en aan de kant brengen van het slachtoffer,
CPR en zuurstoftoediening.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


blaarmeersen

Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is de sportieve long van de Stad Gent.

De uitgebreide sportieve en recreatieve infrastructuur, de vijver met strand en ligweide, de camping met de trekkers-hutten en de aanwezige horecafaciliteiten bieden een ideaal kader voor allerlei sportactiviteiten zoals school- en bedrijfssportdagen, sportkampen, initiaties in diverse sporttakken, evenementen, kajaktochten, e.d.m.

Hier is het niet alleen onder water heerlijk vertoeven, zodra je het terrein op rijdt waan je je al in een andere wereld, vanwege de alom aanwezige groenheid. De plas is omgeven door een strand en een ligweide.

Via de hoofdingang van de Zuiderlaan kan je helemaal tot aan de duikplaats rijden. Hierbij passeer je wel een slagboom waarvoor je in de zomermaanden moet betalen (toegangsbadge).

De parkeerplaats biedt ruimte aan zo'n 20 auto's. Vanaf de parkeerplaats loop je via een pad langs het water 50 meter naar links. Daar vind je het duikertrapje dat dankzij Green Force geplaatst is.

Recht voor je uit ligt een blauwe boei waar zich op 12 meter diepte een onderwaterhuis bevindt. Bij de witte boei die het verst van je verwijderd is, ligt een volvo afgezonken. De Blaarmeersen is slechts 15 meter diep. De totale oppervlakte van de plas is 17 hectare. Hiervan is ongeveer eenderde duikwater. Tijdens de zomermaanden is er een EHBO post paraat.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


14/05/2020: Opleidingsduik 2- K1*duikers (Blaarmeersen)

Organisator: Tineke Claeys Tineke Claeys<br>Assistent-Instructeur

Met onze jongste lichting gaan we voor het eerst kopje onder in de Gentse Blaarmeersen.
Een Nitrox duik, de vaardigheden testen, op zoek naar een snoek, een baars of een Volvo,... het hoort er allemaal bij!

We brengen onze volledige duikuitrusting mee (! voldoende lood, volle fles (nitrox), computer, lamp,...CMAS-kaartje/Nelos ID)
en we spreken af aan de Slipway (volg in het recreatiedomein de wegwijzer 'strand' en ga vervolgens de slagboom door) omstreeks 19u.
Briefing in duikpak om 19.30u.
We gaan te water om 20u.

Een bijdrage van 2 euro wordt gevraagd aan de kandidaten (tenzij reeds zelf in het bezit van een batch of abonnement).

Deze duik geeft dus voorrang aan K1*duikers. Andere brevetten zijn welkom naargelang voldoende kader!
Breng bijvoorbeeld zelf een geschikte buddy mee...

Bij deze ook een vriendelijke oproep naar zoveel mogelijk AI's en Instructeurs om de passie voor het duiken te delen met onze nieuwkomers!!!

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


blaarmeersen

Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is de sportieve long van de Stad Gent.

De uitgebreide sportieve en recreatieve infrastructuur, de vijver met strand en ligweide, de camping met de trekkers-hutten en de aanwezige horecafaciliteiten bieden een ideaal kader voor allerlei sportactiviteiten zoals school- en bedrijfssportdagen, sportkampen, initiaties in diverse sporttakken, evenementen, kajaktochten, e.d.m.

Hier is het niet alleen onder water heerlijk vertoeven, zodra je het terrein op rijdt waan je je al in een andere wereld, vanwege de alom aanwezige groenheid. De plas is omgeven door een strand en een ligweide.

Via de hoofdingang van de Zuiderlaan kan je helemaal tot aan de duikplaats rijden. Hierbij passeer je wel een slagboom waarvoor je in de zomermaanden moet betalen (toegangsbadge).

De parkeerplaats biedt ruimte aan zo'n 20 auto's. Vanaf de parkeerplaats loop je via een pad langs het water 50 meter naar links. Daar vind je het duikertrapje dat dankzij Green Force geplaatst is.

Recht voor je uit ligt een blauwe boei waar zich op 12 meter diepte een onderwaterhuis bevindt. Bij de witte boei die het verst van je verwijderd is, ligt een volvo afgezonken. De Blaarmeersen is slechts 15 meter diep. De totale oppervlakte van de plas is 17 hectare. Hiervan is ongeveer eenderde duikwater. Tijdens de zomermaanden is er een EHBO post paraat.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


16/05/2020: Opleiding Duiker-hulpverlener (DHV)

Organisator: Frank Verstraete <center><b>Frank Verstraete</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1082_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>beheerder duikonderricht<br>2*Instructeur</center>

Ook dit voorjaar wordt er een opleiding tot duiker-hulpverlener georganiseerd in onze regio. Het is zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze opleiding op zak hebben. Dit verhoogt de veiligheid van iedereen aan de waterkant en elders.
Zeker voor wie 4*D of AI wil worden moet je deze opleiding gevolgd hebben en in het bezit zijn van deze kwalificatie. Begin er dan ook tijdig aan en best vooraleer je start met de opleiding 4*D of AI want anders wordt het véél te veel ineens.
Zet je hier op de lijst zodat we weten wie de opleiding volgt. Het is ook altijd leuker om er samen aan te starten.
In bijlage vind je alle nuttige info en de lesdata en andere details.

Bijlage: planning DHV OVOS 2020.pdf

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

20/05/2020: Mantastage Niolon 20-23 mei 2020

Organisator: Samantha De Smet <center><b>Samantha De Smet</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1339_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>1*Instructeur</center>

De Mantastage gaat door van 20 tem 23 mei 2020 in UCPA Niolon (Frankrijk).
We zijn met 70 duikers en er staan 7 duiken gepland (de eerste op woensdagnamiddag, do/vr/zat: 2 duiken / dag)
De slaapbus vertrekt op dinsdagavond 19/5 (18u) om woensdagvoormiddag in Niolon te arriveren. De terugrit is op zondag 24/5 (vertrek na het ontbijt). Indien jij ook met de bus meegaat, geef ons zo snel mogelijk een seintje.
De prijs voor de stage met 7 duiken en verblijf in vol pension (water en 1/2L wijn/p bij diner incl) bedraagt 650 euro indien je met de bus meegaat, 550 euro indien je met eigen vervoer gaat. Het voorschot van 150 euro werd reeds betaald. Het resterende saldo (resp. 500 euro of 400 euro) dient tegen 15 maart 2020 betaald te worden op de Manta-rek BE71 7370 0118 6069 met vermelding van ' jouw Manta-lidnummer + stage Niolon'.
Op dinsdag 17/3 kan je jouw stage T-shirt maat doorgeven (er zullen pasmodellen ter beschikking zijn).
Wij kijken alvast naar de stage uit, die start voor ons van zodra we de bus opstappen !
Groetjes, Pascale en Samantha

Bijlage: mantastage2020 ppt_voorstelling 10sept2019.pptx

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor dit evenement of de inschrijvingen te bekijken.


UCPA Niolon

Situé au cœur du parc marin de la Côte Bleue et à l'abri du mistral, le village sportif de Niolon bénéficie d'une implantation privilégiée pour la pratique de la plongée et de l'apnée.
La calanque de Niolon, une petite calanque pleine de charme, est un point de départ idéal pour explorer les fonds marins environnants composés de corail rouge, de langoustes, de galathées, de poulpes, de congres, ou encore, de nudibranches.

Toon locatie

Credits: https://www.ucpa.com/destination/village-sportif/niolon


28/05/2020: Opleidingsduik 3 -K1*duikers (Blaarmeersen)

Organisator: Tineke Claeys Tineke Claeys<br>Assistent-Instructeur

Opnieuw een mogelijkheid voor onze dappere nieuwkomers om zich te laven aan of eerder onder te dompelen in het "zoete" water van de Blaarmeersen!
Een nitroxduik kan, vaardigheden worden verder afgenomen en de zoetwater fauna en flora geeft verder haar geheimen prijs...

We brengen onze volledige duikuitrusting mee (! lood, volle fles (nitrox), lamp, computer...CMas kaartje/Nelos ID) en spreken af aan de Slipway van het recreatiedomein (volg in het domein wegwijzer 'strand' en ga de slagboom door) omstreeks 19u.
Briefing in duikpak om 19.30u
We gaan te water om 20u.

Een bijdrage van 2 euro wordt aan de kandidaten gevraagd (tenzij reeds in het bezit van een batch/abonnement)

Deze duik geeft voorrang aan alle K1* duikers doch andere brevetten zijn welkom indien voldoende kader voorzien.
Breng bvb zelf een geschikte buddy mee...

Bij deze ook een warme oproep naar alle AI's en Instructeurs om de passie voor het duiken te willen delen!

Samen maken we er alweer een fijne editie van!


Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


blaarmeersen

Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is de sportieve long van de Stad Gent.

De uitgebreide sportieve en recreatieve infrastructuur, de vijver met strand en ligweide, de camping met de trekkers-hutten en de aanwezige horecafaciliteiten bieden een ideaal kader voor allerlei sportactiviteiten zoals school- en bedrijfssportdagen, sportkampen, initiaties in diverse sporttakken, evenementen, kajaktochten, e.d.m.

Hier is het niet alleen onder water heerlijk vertoeven, zodra je het terrein op rijdt waan je je al in een andere wereld, vanwege de alom aanwezige groenheid. De plas is omgeven door een strand en een ligweide.

Via de hoofdingang van de Zuiderlaan kan je helemaal tot aan de duikplaats rijden. Hierbij passeer je wel een slagboom waarvoor je in de zomermaanden moet betalen (toegangsbadge).

De parkeerplaats biedt ruimte aan zo'n 20 auto's. Vanaf de parkeerplaats loop je via een pad langs het water 50 meter naar links. Daar vind je het duikertrapje dat dankzij Green Force geplaatst is.

Recht voor je uit ligt een blauwe boei waar zich op 12 meter diepte een onderwaterhuis bevindt. Bij de witte boei die het verst van je verwijderd is, ligt een volvo afgezonken. De Blaarmeersen is slechts 15 meter diep. De totale oppervlakte van de plas is 17 hectare. Hiervan is ongeveer eenderde duikwater. Tijdens de zomermaanden is er een EHBO post paraat.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


31/05/2020: UITGESTELD- Viskes

Organisator: Isabel Soenen <center><b>Isabel Soenen</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1064_t.jpg?rand=115115' height='115' width='115' border='0'><br>beheerder feestcommissie<br>3*Duiker</center>

Viskes aan de huyzekes info volgt

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor dit evenement of de inschrijvingen te bekijken.


Klein Stelle

Camping

Op onze camping is het in het seizoen prima vertoeven. Met de oosterschelde op loopafstand is het ideaal voor duikers en gezinnen. De oosterschelde is een zeer geschikte plaats om te duiken vanwege zijn mooie onderwater flora en fauna. Ook is het leuk om in de omgeving te gaan fietsen of wandelen en verschillende dingen te bekijken die zeeland zoal te bieden heeft. Camping "Klein Stelle"is een camping voor toeristen die houden van duiken, fietsen, wandelen of gewoon van de rust die je hier hebt. Wij zorgen er voor dat u het naar u zin heeft tijdens het verblijf.

Cafe/restaurant

In ons cafe kunt u rustig bijkomen van de duik of gewoon gezellig een hapje en drankje nemen. Ook is het cafe op aanvragen te gebruiken voor gelegenheden zoals bijvoorbeeld een verjaardag of kleine receptie.

Vulstation

Om de vele duikers in het seizoen tegemoed te komen is het vulstation in het seizoen elke dag open. Mocht het vulstation dicht zijn is er de mogelijkheid om het buitenautomaat te gebruiken, deze werkt op €1,- muntstukken.

Adres:
Camping "Klein Stelle"
stelhoekweg 1
4424NN
Wemeldinge

tel. +31 (0)113 621508
Email. Kleinstelle@planet.nl

Toon locatie

Credits: http://www.kleinstelle.com


31/05/2020: UITGESTELD- Pinksterduik

Organisator: Roland De Kokere <center><b>Roland De Kokere</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/671_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>3*Instructeur</center> en Mark Bulte Mark Bulte<br>voorzitter<br>2*Instructeur


PINKSTERDUIK 2020 (op 31 mei)


Naar jaarlijkse traditie duiken we op Pinksteren in de thuishaven van de Club, alle brevetten, evenals beginnelingen kunnen deelnemen en hun wensen kenbaar maken bij inschrijving (enkel via de site)
Alle openwaterproeven, duikleidingen, doopduiken zijn mogelijk.
De duikplaats is voorzien tussen de laatste trap voor de tetjes en groene boei (richting boerderij). Camionette en duikvlag zullen goed zichtbaar zijn.
Dit jaar zijn er ingrijpende werken voorzien op de dijk waardoor de duikplaats op dit moment nog kan veranderen, echter de datum niet, we houden jullie op de hoogte en verdere info zal volgen.

Te onthouden:

Datum : 31 mei 2020

Verzamelen: 09.35u

09.50u : Welkomst speech door onze alom gekende voorzitter Mark Bulté met straffe verhalen in het wel en wee van onze club, een mini causerie van onze ere voorzitter Henri, gevolgd door de briefing en ploegindeling door Roland.
10.40u: Te water. De max duikduur is 1u en buddy line verplicht.
11.07u: Laag water
Na de duik zijn er de gekende "Visjes" en inschrijven voor de duik kan vanaf nu.
Kom op tijd op de duikplaats, het is de drukste dag van het jaar en parkeren kan voor laatkomers moeilijk zijn.

Verantwoordelijke coördinatoren: Roland & MarkWeer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
LW: 04:46 - HW: 11:07
LW: 17:26 - HW: 23:38

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: tetjes

Nieuwe sluis of ook wel de Tetjes genoemd zijn twee pieren aan weerszijde van een sluisje. Omdat de stroming hier gehinderd word door deze piertjes kan de stroming soms verraderlijk zijn. Ga daarom niet helemaal tot de vaargeul, waar het bij hoogwater wel 50 meter diep kan zijn. De helling bestaat voor het grootste gedeelte uit stenen blokken, maar wordt af en toe onderbroken door zandvlakten. Het beste kan je aan de linkerkant van de linkerpier het water betreden.
De begroeiing en het onderwaterleven is hier natuurlijk niet veel anders als de andere duikplaatsen langs de dijk tussen Kattendijke en Wemeldinge. Wel is er en groot verschil in leven tussen de basaltblokken en de stukken zand. Op het zand, maar soms ook voor een groot gedeelte eronder zitten platvissen. Zo’n zandvlakte biedt trouwens aan nog veel meer dieren onderdak dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Onder het zand zitten veel schelpdieren. Ook de Wulk zit vaak helemaal onder het zand, slechts het uiteinde van een soort sifon is nog zichtbaar. Verder wemelt het hier van allerlei soorten krabben. Na een duik is het hier de moeite waard om eens wat stenen te keren. De kans is dan groot dat je krabben tegenkomt die je tijdens een duik zelden zal zien, zoals de Penseelkrab.

Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 100 m.
Diepte: -50
Stroming: Sterk & veranderlijk
Obstakels: Houten Staken
Te water gaan bij vloed: Eenvoudig
Te water gaan bij eb: lastig

Toon locatie

Credits: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


01/06/2020: HERADEMINGSDUIK

Organisator: Steven Mortier <center><b>Steven Mortier</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1606_t.jpg?rand=80109' height='109' width='80' border='0'><br>beheerder materiaalcommissie<br>2*Instructeur</center>

Onder voorbehoud van het opheffen van het samenscholingsverbod in Nederland en dat we volgens de Nelos-richtlijnen terug mogen duiken. We duiken op HW van 12:28. In verspreide slagorde palmen we de dijk in Wemeldinge in. Briefing om 11:00 uur. Kunnen we niet duiken, we kunnen blijven dromen !

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
LW: 05:50 - HW: 12:28
LW: 18:36

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: kleine stelle / boerderij

Klein Stelle is een van de populairste duikplaatsen van Zeeland. Een belangrijke reden hiervoor is den camping waar deze duikplaats naar is genoemd. Vooral in het zomerseizoen is de camping voor een groot gedeelte bevolkt met duikers. Sommige duikers hebben hier een seizoenplaats. Er is zelfs een Belgische club die hier een soort onderkomen heeft. In het weekend komen daar nog eens de dagjesduikers bij (vooral uit Belgie), maar ondanks al deze drukte is er altijd wel een parkeerplaatsje te vinden. Onderwater kunnen duikers zich over een groot gebied verspreiden zodat je nauwelijks last van elkaar hebt.
Vanaf de kant moet je, bij laagwater, eerst door vrij ondiep water waden over een zand of slik bodem. Op ong. 100 meter uit de kant gaat de bodem dan steil naar beneden. Vrijwel de gehele helling bestaat uit gestorte basaltstenen en is uitbundig begroeid, zelfs tot op grote diepten. Dat is misschien ook wel de reden dat hier een aantal waarnemingen gedaan zijn van Slakdolfen. Deze vissen zitten vaak betrekkelijk diep, maar hebben toch een schuilplaats nodig tussen stenen. In bepaalde seizoenen zie je hier ook ontzettend veel Blauwtipjes, deze en andere soorten naaktslakken leven van de hier volop aanwezige hydroidpoliepen.

Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 30 m.
Diepte: -30
Stroming: Sterk
Obstakels: Geen
Te water gaan bij vloed: Eenvoudig
Te water gaan bij eb: Lastig

Toon locatie

Credits: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


07/06/2020: Rode bootjes

Organisator: Frank Verstraete <center><b>Frank Verstraete</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1082_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>beheerder duikonderricht<br>2*Instructeur</center>

Deze keer hopelijk met mooi weer neem ik jullie mee naar de "Pyramides", een duikplaats die niet van de kant te beduiken valt. LW om 11.25u. We verzamelen stipt om 08u in de haven van Yerseke voor een algemene briefing en de boten verdeling. Indien het weer het niet toelaat kiezen we uiteraard voor een alternatieve plaats.

Elke duiker brengt zeker een trapboei mee.

Kostprijs per deelnemer bedraagt 20€. Wie intekent betaalt onmiddellijk om je plaats te verzekeren. Betalen doe je op de Manta-rekening met de vermelding "Rode bootjes 2020 + je naam en clublidnummer".

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

17/06/2020: Redding en reanimatieproef Kandidaten 3 Ster

Organisator: Tony De Smet <center><b>Tony De Smet</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1840_t.jpg?rand=80142' height='142' width='80' border='0'><br>Assistent-Instructeur</center>

De redding en reanimatie zijn belangrijke vaardigheden waarover je moet beschikken binnen de duiksport. Want duikers zijn sterk afhankelijk van elkaar wanneer er iets fout loopt onder water.

Daarom organiseren we voor de kandidaat 3* duikers op woensdagavond 17 juni een proevenavond voor het afleggen van de redding- en reanimatieproef.

De proef (C3) voor het brevet van 3* duiker omvat: (1) de redding van een 'bewusteloze duiker' vanaf zone 10m, (2) het slepen van het slachtoffer over een afstand van 100m en (3) het nemen van de nodige acties (CPR en zuurstoftoediening) zodat het slachtoffer een maximale kans heeft op overleven.

Maak je geen zorgen als je nu nog niet weet hoe dit allemaal in zijn werk gaat. In de weken voorafgaand aan deze proef zal hierop geoefend worden in het zwembad.


We spreken stipt af om 19u00 aan de slipway van de Blaarmeersen. Briefing in duikpak en volle fles gemonteerd omstreeks 19u30 uur.


Deelnemingsvoorwaarden: gehomologeerd 2*Duiker zijn. Indien je gedurende 3 maanden niet meer gedoken hebt, mag bij de eerste 5 duiken deze proef niet gedaan worden.

Elke kandidaat betaalt 2 euro voor toegang tot de Blaarmeersen.

Tot dan!

ADC: De Smet Tony
GSM: 0495/127711

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


blaarmeersen

Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is de sportieve long van de Stad Gent.

De uitgebreide sportieve en recreatieve infrastructuur, de vijver met strand en ligweide, de camping met de trekkers-hutten en de aanwezige horecafaciliteiten bieden een ideaal kader voor allerlei sportactiviteiten zoals school- en bedrijfssportdagen, sportkampen, initiaties in diverse sporttakken, evenementen, kajaktochten, e.d.m.

Hier is het niet alleen onder water heerlijk vertoeven, zodra je het terrein op rijdt waan je je al in een andere wereld, vanwege de alom aanwezige groenheid. De plas is omgeven door een strand en een ligweide.

Via de hoofdingang van de Zuiderlaan kan je helemaal tot aan de duikplaats rijden. Hierbij passeer je wel een slagboom waarvoor je in de zomermaanden moet betalen (toegangsbadge).

De parkeerplaats biedt ruimte aan zo'n 20 auto's. Vanaf de parkeerplaats loop je via een pad langs het water 50 meter naar links. Daar vind je het duikertrapje dat dankzij Green Force geplaatst is.

Recht voor je uit ligt een blauwe boei waar zich op 12 meter diepte een onderwaterhuis bevindt. Bij de witte boei die het verst van je verwijderd is, ligt een volvo afgezonken. De Blaarmeersen is slechts 15 meter diep. De totale oppervlakte van de plas is 17 hectare. Hiervan is ongeveer eenderde duikwater. Tijdens de zomermaanden is er een EHBO post paraat.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


22/06/2020: ALGEMENE VERGADERING

Organisator: Isabel Soenen <center><b>Isabel Soenen</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1064_t.jpg?rand=115115' height='115' width='115' border='0'><br>beheerder feestcommissie<br>3*Duiker</center>

Algemeen Vergadering gaat door omstandigheden door op maandag 22 juni 2020.
We hopen dat iedereen zich kan vrijmaken om 19u, dit zal maximum 2 à 3uur duren.
Wij zorgen voor een hapje tijdens de pauze.

Laat ons hopen dat we dan kunnen samenkomen zodat we iedereen op de hoogte kunnen brengen van het reilen en zeilen van onze club.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor dit evenement of de inschrijvingen te bekijken.


Zaal de Zulle

DE ZULLE, what's in a name?

De Zulle is een dialect woord voor de drempel.
De Zulle aan de voordeur was vroeger de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de buurtbewoners. Onze zaal wil dan ook een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden voor de verenigingen van Mariakerke en Wondelgem.


Waarom DE ZULLE?

- Geen onnodig gesleur met drank. Een uitgebreid aanbod aan dranken is ter plaatse beschikbaar. Alle ongeopende flessen worden teruggenomen.
- Er is een professionele geluids- en lichtinstallatie aanwezig, afgestemd op de grootte van de zaal. Alsook WIFI en een beamer.
- Bezoekers kunnen gratis parkeren en het openbaar vervoer (tram 1 en bus 6) is op wandelafstand.

Botestraat 98
9032 Wondelgem

Toon locatie

Credits: http://www.dezulle.be/


27/06/2020: Duik van de "verdienste"

Organisator: Frank Verstraete <center><b>Frank Verstraete</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1082_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>beheerder duikonderricht<br>2*Instructeur</center>

Het bestuur heeft beslist dat we de "Duik van CD" uitbreiden naar de "Duik voor verdienstelijke leden". Deze duik met etentje achteraf is bedoeld om leden die zich inzetten voor de club te bedanken voor die inzet. Op deze duik kan je dus niet zomaar inschrijven. Enkel die leden die hier later een persoonlijke uitnodiging voor zullen ontvangen zijn welkom. Ben je dus op één of andere manier betrokken bij een commissie of heb je op andere manieren een betekenisvolle bijdrage geleverd die de club ten goede komt hou dan deze datum vrij. Wie weet valt er later een uitnodiging in je bus.
Uiteraard zijn de leden van de commissie duikonderricht en de bestuursleden en hun partners automatisch uitgenodigd zoals voorheen.

Meer details over de duik en het etentje achteraf worden later ten gepaste tijde meegedeeld.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

11/07/2020: Girls only

Organisator: Samantha De Smet <center><b>Samantha De Smet</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1339_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>1*Instructeur</center>

Om te tonen dat er heel wat duikende dames in de club zijn, willen we een speciale duik organiseren ! Dus dames haal jullie duikspullen boven en vergezel ons aan de tetjes voor de 1ste girls only duik !
LW om 14u30, te water om 14u00.
Ter plaatse om 13u00.
Achteraf spreken we af op de parking met een hapje en een drankje. Als iedereen iets meebrengt, maken we er een gezellige dag van.
Groeten,
Charlotte DK, Eva B, Samantha

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
LW: 02:20 - HW: 08:38
LW: 14:30 - HW: 20:48

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: tetjes

Nieuwe sluis of ook wel de Tetjes genoemd zijn twee pieren aan weerszijde van een sluisje. Omdat de stroming hier gehinderd word door deze piertjes kan de stroming soms verraderlijk zijn. Ga daarom niet helemaal tot de vaargeul, waar het bij hoogwater wel 50 meter diep kan zijn. De helling bestaat voor het grootste gedeelte uit stenen blokken, maar wordt af en toe onderbroken door zandvlakten. Het beste kan je aan de linkerkant van de linkerpier het water betreden.
De begroeiing en het onderwaterleven is hier natuurlijk niet veel anders als de andere duikplaatsen langs de dijk tussen Kattendijke en Wemeldinge. Wel is er en groot verschil in leven tussen de basaltblokken en de stukken zand. Op het zand, maar soms ook voor een groot gedeelte eronder zitten platvissen. Zo’n zandvlakte biedt trouwens aan nog veel meer dieren onderdak dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Onder het zand zitten veel schelpdieren. Ook de Wulk zit vaak helemaal onder het zand, slechts het uiteinde van een soort sifon is nog zichtbaar. Verder wemelt het hier van allerlei soorten krabben. Na een duik is het hier de moeite waard om eens wat stenen te keren. De kans is dan groot dat je krabben tegenkomt die je tijdens een duik zelden zal zien, zoals de Penseelkrab.

Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 100 m.
Diepte: -50
Stroming: Sterk & veranderlijk
Obstakels: Houten Staken
Te water gaan bij vloed: Eenvoudig
Te water gaan bij eb: lastig

Toon locatie

Credits: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


21/07/2020: Vive la belgique -duik

Organisator: Tony De Smet <center><b>Tony De Smet</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1840_t.jpg?rand=80142' height='142' width='80' border='0'><br>Assistent-Instructeur</center>

Voor al wie de drukte op onze nationale feestdag wil ontlopen en de rust van zeeland wil opzoeken, is er de Vive la Belgique duik .
We duiken aan het linker tetje bij laag water.
Proeven mogelijk indien voldoende kader.

LW 10.45 : we spreken af om 9u15; de briefing in duikpak om 09u45 (te water 10u15)

ADC: De Smet Tony 0495/127711

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
HW: 05:00 - LW: 10:45
HW: 17:20 - LW: 23:25

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Wemeldinge: tetjes

Nieuwe sluis of ook wel de Tetjes genoemd zijn twee pieren aan weerszijde van een sluisje. Omdat de stroming hier gehinderd word door deze piertjes kan de stroming soms verraderlijk zijn. Ga daarom niet helemaal tot de vaargeul, waar het bij hoogwater wel 50 meter diep kan zijn. De helling bestaat voor het grootste gedeelte uit stenen blokken, maar wordt af en toe onderbroken door zandvlakten. Het beste kan je aan de linkerkant van de linkerpier het water betreden.
De begroeiing en het onderwaterleven is hier natuurlijk niet veel anders als de andere duikplaatsen langs de dijk tussen Kattendijke en Wemeldinge. Wel is er en groot verschil in leven tussen de basaltblokken en de stukken zand. Op het zand, maar soms ook voor een groot gedeelte eronder zitten platvissen. Zo’n zandvlakte biedt trouwens aan nog veel meer dieren onderdak dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Onder het zand zitten veel schelpdieren. Ook de Wulk zit vaak helemaal onder het zand, slechts het uiteinde van een soort sifon is nog zichtbaar. Verder wemelt het hier van allerlei soorten krabben. Na een duik is het hier de moeite waard om eens wat stenen te keren. De kans is dan groot dat je krabben tegenkomt die je tijdens een duik zelden zal zien, zoals de Penseelkrab.

Parkeer mogelijkheden: Goed
Afstand tot duikplaats: 100 m.
Diepte: -50
Stroming: Sterk & veranderlijk
Obstakels: Houten Staken
Te water gaan bij vloed: Eenvoudig
Te water gaan bij eb: lastig

Toon locatie

Credits: http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


04/08/2020: Augustusduik 1

Organisator: Pascal Casier <center><b>Pascal Casier</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1787_t.jpg?rand=8089' height='89' width='80' border='0'><br>adj-brevetverantw 1*D<br>1*Instructeur</center>

Eerste van vier augustusduiken.

Ekeren Put: we spreken ter plaatse af om 19.00u. De briefing is om 19.30u.

Iedereen is welkom op deze duik maar het aantal (K)1*D hangt af van het aanwezige kader.

Proeven eveneens mogelijk indien voldoende kader.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


put van Ekeren

Het domein Muisbroek, dicht bij de stad Antwerpen en midden in een drukke wereldhaven, is een uniek stukje prachtige natuur waar het zalig verpozen is. De vijvers, die gegraven werden als waterwinning voor de toenmalige stoomrangeerlocomotieven van de spoorwegen, herbergen thans een groot aantal inheemse vissoorten en zijn een rustplaats voor waterwild en trekvogels.

De put van Ekeren heeft doorgaans het gehele jaar helder water en is fraai begroeid met waterpest in het ondiepe deel.

In het midden is een zuigput te vinden die bekend staat om zijn vele fossiele zeeschelpen. Hier vind je tussen de 6 en de 9 meter diepte loodrechte kleiwanden die als een mini drop-off aflopen. De andere fossiele schelplagen zijn duidelijk herkenbaar. Heel bijzondere fossiele schelpen zijn er te vinden, waaronder St.-Jacobsschelpen, die in de Noordzee niet eens voorkomen! En als je geluk hebt, vind je hier zelfs haaientanden. Het midden van de put bestaat uit modder. Tussen het wier zwemmen grote scholen jonge zoetwaterbaarsjes en kleine snoeken. Af en toe zwemt er een groot exemplaar tussendoor.

Het maken van een nachtduik is hier zeker de moeite waard. Het wemelt dan echt van de vissen. Fascinerend zijn de jachtpartijen van de snoek, die heus niet terugdeinst om onder de ogen van de duiker een visje naar binnen te werken. Als het donker is vind je de meeste vis buiten de put.

Op de zandvlakte word je geregeld vergezeld van paling die door het water glijdt. Maar duik ook eens boven het wier aan de zijkanten, daar is snachts ook genoeg te beleven.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


11/08/2020: Augustusduik 2

Organisator: Pascal Casier <center><b>Pascal Casier</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1787_t.jpg?rand=8089' height='89' width='80' border='0'><br>adj-brevetverantw 1*D<br>1*Instructeur</center>

Tweede van vier augustusduiken.

We zoeken eens een andere duikplaats op: "De Ster" in Sint-Niklaas. We spreken ter plaatse af om 18.45u. De briefing is om 19.15u. Duiken is toegelaten van 19.30u-21.00u.

Iedereen is welkom op deze duik maar het aantal (K)1*D hangt af van het aanwezige kader.

DL-proeven eveneens mogelijk indien voldoende kader.

Meer info: http://www.duiken-in-belgie.com/Duiklokatie.php?id=9

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

18/08/2020: Augustusduik 3

Organisator: Pascal Casier <center><b>Pascal Casier</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1787_t.jpg?rand=8089' height='89' width='80' border='0'><br>adj-brevetverantw 1*D<br>1*Instructeur</center>

Derde van vier augustusduiken.

Deze keer is het in Nieuwdonk te doen. We spreken ter plaatse af om 18.45u. De briefing is om 19.15u.

Iedereen is welkom op deze duik maar het aantal (K)1*D hangt af van het aanwezige kader.

DL eveneens mogelijk indien voldoende kader.

Meer info: http://www.duiken-in-belgie.com/Duiklokatie.php?id=31

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

25/08/2020: Augustusduik 4

Organisator: Pascal Casier <center><b>Pascal Casier</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1787_t.jpg?rand=8089' height='89' width='80' border='0'><br>adj-brevetverantw 1*D<br>1*Instructeur</center>

Vierde van vier augustusduiken.

We eindigen in de goeie oude Blaarmeersen. We spreken ter plaatse af om 19.00u. De briefing is om 19.30u.

Iedereen is welkom op deze duik maar het aantal (K)1*D hangt af van het aanwezige kader.

Proeven eveneens mogelijk indien voldoende kader.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


blaarmeersen

Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is de sportieve long van de Stad Gent.

De uitgebreide sportieve en recreatieve infrastructuur, de vijver met strand en ligweide, de camping met de trekkers-hutten en de aanwezige horecafaciliteiten bieden een ideaal kader voor allerlei sportactiviteiten zoals school- en bedrijfssportdagen, sportkampen, initiaties in diverse sporttakken, evenementen, kajaktochten, e.d.m.

Hier is het niet alleen onder water heerlijk vertoeven, zodra je het terrein op rijdt waan je je al in een andere wereld, vanwege de alom aanwezige groenheid. De plas is omgeven door een strand en een ligweide.

Via de hoofdingang van de Zuiderlaan kan je helemaal tot aan de duikplaats rijden. Hierbij passeer je wel een slagboom waarvoor je in de zomermaanden moet betalen (toegangsbadge).

De parkeerplaats biedt ruimte aan zo'n 20 auto's. Vanaf de parkeerplaats loop je via een pad langs het water 50 meter naar links. Daar vind je het duikertrapje dat dankzij Green Force geplaatst is.

Recht voor je uit ligt een blauwe boei waar zich op 12 meter diepte een onderwaterhuis bevindt. Bij de witte boei die het verst van je verwijderd is, ligt een volvo afgezonken. De Blaarmeersen is slechts 15 meter diep. De totale oppervlakte van de plas is 17 hectare. Hiervan is ongeveer eenderde duikwater. Tijdens de zomermaanden is er een EHBO post paraat.

Toon locatie

Credits: http://www.duiklokaties.com


05/09/2020: OVOS proevenweekend dag 1

Organisator: Frank Verstraete <center><b>Frank Verstraete</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1082_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>beheerder duikonderricht<br>2*Instructeur</center>

Naar jaarlijkse traditie organiseert OVOS het proevenweekend in Scharrendijke aan de Grevelingen. Het is DE gelegenheid om volledig omkadert proeven en duikleidingen af te leggen.

Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. Alle info vind je op de website van OVOS of vraag informatie aan je lesgevers.

Wat ik wel wil vragen is om je hier op de lijst te zetten om te weten wie er gaat. Ook aan de helpende instructeurs vraag ik om je hier op de lijst te zetten zodat ik dit kan doorgeven aan de organisatie.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


scharendijke

Sinds 2001 ligt op deze plaats een kunstmatig rif, opgebouwd uit reefballs. Dit rif wordt ook het kabbelaarsrif genoemd, naar het duikcentrum vlakbij de duikplaats.

Deze reefballs vind je tussen 5 en 15 meter recht voor het trapje waar je de dijk oversteekt. Je kan hier op verschillende plaatsen te water gaan. Voor de mooiste duik moet je echter een kleine wandeling maken tot aan het tweede strekdammetje, waar je meteen bij het afzakken een klein wrakje kan bewonderen. Daarna kan je rustig terugzwemmen en het water verlaten op het strand vlak voor het trapje. Scharendijke is ook een ideale plaats voor opleidingsduiken, hiervoor werden twee platvormen afgezonken, eentje op 9 meter en eentje op 24 meter. Aangezien er in de grevelingen geen getijden heersen kan je hier de hele dag door duiken. Het is dan ook een zeer drukbezochte duikplaats, zowel door Nederlanders, Belgen als Duitsers.

Op vrijdag 8 juli 2011 is het betonnen wrak Le Serpent in het Grevelingenmeer nabij duikplaats het Kabbelaarsrif afgezonken (achter de rifbolders) om daar dienst te doen als duikwrak voor sportduikers. Het dek van het wrak bevindt zich op 23 meter diepte. Het beduiken van dit wrak is slechts toegestaan mits men duikt binnen de brevetdoelstellingen van zijn/haar duikorganisatie. Het gebruik van een reel is verplicht.

Toon locatie


06/09/2020: OVOS proevenweekend dag 2

Organisator: Frank Verstraete <center><b>Frank Verstraete</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1082_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>beheerder duikonderricht<br>2*Instructeur</center>

Naar jaarlijkse traditie organiseert OVOS het proevenweekend in Scharrendijke aan de Grevelingen. Het is DE gelegenheid om volledig omkadert proeven en duikleidingen af te leggen.

Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. Alle info vind je op de website van OVOS of vraag informatie aan je lesgevers.

Wat ik wel wil vragen is om je hier op de lijst te zetten om te weten wie er gaat. Ook aan de helpende instructeurs vraag ik om je hier op de lijst te zetten zodat ik dit kan doorgeven aan de organisatie.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


scharendijke

Sinds 2001 ligt op deze plaats een kunstmatig rif, opgebouwd uit reefballs. Dit rif wordt ook het kabbelaarsrif genoemd, naar het duikcentrum vlakbij de duikplaats.

Deze reefballs vind je tussen 5 en 15 meter recht voor het trapje waar je de dijk oversteekt. Je kan hier op verschillende plaatsen te water gaan. Voor de mooiste duik moet je echter een kleine wandeling maken tot aan het tweede strekdammetje, waar je meteen bij het afzakken een klein wrakje kan bewonderen. Daarna kan je rustig terugzwemmen en het water verlaten op het strand vlak voor het trapje. Scharendijke is ook een ideale plaats voor opleidingsduiken, hiervoor werden twee platvormen afgezonken, eentje op 9 meter en eentje op 24 meter. Aangezien er in de grevelingen geen getijden heersen kan je hier de hele dag door duiken. Het is dan ook een zeer drukbezochte duikplaats, zowel door Nederlanders, Belgen als Duitsers.

Op vrijdag 8 juli 2011 is het betonnen wrak Le Serpent in het Grevelingenmeer nabij duikplaats het Kabbelaarsrif afgezonken (achter de rifbolders) om daar dienst te doen als duikwrak voor sportduikers. Het dek van het wrak bevindt zich op 23 meter diepte. Het beduiken van dit wrak is slechts toegestaan mits men duikt binnen de brevetdoelstellingen van zijn/haar duikorganisatie. Het gebruik van een reel is verplicht.

Toon locatie


27/09/2020: Themaduik biologie

Organisator: Frank Verstraete <center><b>Frank Verstraete</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1082_t.jpg?rand=80106' height='106' width='80' border='0'><br>beheerder duikonderricht<br>2*Instructeur</center>

Voorlopig weet ik nog niet wat het onderwerp van de voordracht zal zijn die steeds vanaf 10u. bij deze organisaties van de commissie biologie aan de duik vooraf gaat. Save the date. Later volgt er meer info i.v.m. het onderwerp van de voordracht en alle bijkomende gegevens.

Aangezien het HW om 13.05 zal zijn en, behalve de "slipway" te Stavenisse, alle duikplaatsen in de directe omgeving enkel met LW te beduiken zijn neem ik jullie mee naar "de vuilnisbelt" aan Gorishoek.

Weer, watertemperatuur en getijden:

7.7 °C
HW: 00:15 - LW: 06:40
HW: 13:05 - LW: 19:07

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor deze duik of de inschrijvingen te bekijken.


Stavenisse

Als je vanuit Stavenisse aan de rechterzijde van het havenkanaal naar de Oosterschelde rijdt, is er rechts van de haveningang een invaliden-vissteiger. Hier zijn ruime parkeermogelijkheden. Er is ook een boothelling waarlangs je als duiker heel comfortabel het water in kan.

Als je bij de invaliden-vissteiger het water ingaat kun je het beste naar rechts uitzwemmen (bij de havenmonding vandaan). Buiten dat het verboden is om in de buurt van de haveningang te duiken, is het diepere en interessantere duikgebied ook meer naar het Oosten toe. Het is hier, in vergelijking met de populaire duikplaatsen van Schouwen-Duiveland, meestal erg rustig.

Flora & Fauna

Vanaf de vissteiger worden de begroeide basaltblokken nog regelmatig onderbroken door grote stukken zand en slib, maar een paar honderd meter meer naar rechts loopt de stenen helling bijna ononderbroken door tot meer dan 20 m. diepte. In het ondiepe gedeelte staan grote stukken Japansbesjeswier, heel mooi op gelijkmatige afstand uit elkaar, zodat het lijkt alsof je in een bos rondduikt. In de diepere gedeelten scharrelen enorm veel Botervisjes, Zwarte grondeltjes. en Puitaaltjes. Van de familie van de geleedpotigen zijn ook diverse vertegenwoordigers aanwezig, zoals de Heremiet kreeftjes samen met hun veel grotere familileden de Kreeften.

Toon locatie

Credits: http://oud.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/


28/11/2020: Mantachique 2020

Organisator: Isabel Soenen <center><b>Isabel Soenen</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1064_t.jpg?rand=115115' height='115' width='115' border='0'><br>beheerder feestcommissie<br>3*Duiker</center>

Dit jaar is het nog eens tijd voor een Mantachique.
Voor de nieuwe leden wil dit zeggen....Mantas kleden zich op zijn best, we gaan lekker dineren en daarna een danske placeren.
Altijd meer dan de moeite erbij te zijn. Dit alles wordt deels financieeel gesteund door de Manta. Voor leden en partners.
Meer info volgt maar dat het een feest wordt is zeker :)
Schrijf je alvast in zodat we een idee met hoeveel we zullen zijn voor de locatie.

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor dit evenement of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.

20/02/2021: Mantakarting!

Organisator: Jan De Ruyck <center><b>Jan De Ruyck</b><br>
						<img src='/uploads/profielfotos/1517_t.jpg?rand=80100' height='100' width='80' border='0'><br>3*Duiker</center>

Opgelet! De karting is uitgesteld naar een latere datum.

Het is al een tijdje geleden dat we de handschoen opgeraapt hebben om te bepalen wie de snelste Manta is.
Tobias Mortier is de laatste jaren gaan lopen met de zege, wie durft en kan hem uitdagen?

Prospectie voor de locatie is in volle gang, verdere info volgt in de komende maanden!

Met vriendelijke groeten,
Jan De Ruyck

Inschrijvingen:

Gelieve in te loggen om in te schrijven voor dit evenement of de inschrijvingen te bekijken.


Sorry, geen info voor deze locatie.